Editor-In-Chief
Prakash Sharma

Executive Editorial Committee
Hari Poudel
Gajal Lakhe


Editors
Eva Gauchan
Daya Ram Pokharel
Damodar Sharma
Pravin Shrestha Onta
Nikunja Yogi
Subash Sapkota
RC Kafle

Assistant Editors
Santosh Dhakal
Suresh Pradhan

Guest Editor
PMS Pradhan
Prakash Thapa
YR Sedhai
RK Baniya

Staffs
KB Lamichhane

Advisory Board
VM Alurkar
KR Kaini
Badri Badhu
Abhishek Maskey
JB Khatri
Krishna Koirala
BG Karmacharya
BB Shrestha
PR Onta
GB Acharya

Patron
DC Agarwal